net018.co.rs

 

NET 018    •    tel: 018 595 588, 062 272 177, 069 272 1770    •    mail: office@net018.co.rs    LinkedIn 

 

  Home        Podaci      @ kontakt          Pretraživanje         B2B portal     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

slika

 

 

nova linija 19" 1U Patch panel 48 portova tip HD ELISO

 

U našu ponudu dodata je i nova HD ELISO linija 48 portnih 1U 19" Patch Panela. Ovi linija svoju primenu nalazi pre svega u DATA CENTRIMA kao i office kabliranju gde se traži velika gustina pakovanja portova. Nova HD ELISO linija peč panela odlikuje se malom montažnom debljinom, malom težinom i integrisanim sistem uzemljenja, jednostavnom montažom modula u panel kao i uvod i ranžiranje instalacionih kablova sa zadnje strane  Novi 19" 1U 48 patch paneli prihvataju R&M RJ45 module (tip SPECIAL) shielded Cat6A EL i Cat6A ISO (postoji i mogućnost postavljanja i do 48 FO adaptera SC ili LC). Podržani su svi nivoi označavanja i zaštite konekcija razvijeni u R&M kao i novi R&MintelyPhy menađžer infrastrukture mreže

O ovoj ponudi detaljnije...

 

slika

 

 

protiv-požarno klasifikacija instalacionih date kablova prema CPR-u

 

U cilju što bolje protiv požarne zaštite ljudi u zgradama uvodi se da date kablovi (bakarni i optički) koji se trajno postavljaju (instaliraju) u objektima moraju biti testirani i označeni  oznakama iz kojih se može videti koja požarna svojstva poseduju (brzina gorenja, gustina dima itd..) a u skladu sa European Construction Products Regulation (CPR). Primena CPR-a predviđena je od 1.07.2017. U zavisnosti od lokalne regulative koja se može od zemlje do zemlje razlikovati, definišu se minimalne klase protiv požarne zaštite u zavisnosti od objekta u koji se kablovi postavljaju. R&M je tokom proleća 2017 označio instalacione kablove novom protiv požarnom klasifikacijom kao što je definisano u CPR-u. Primera radi euro klasa Eca označava kabl sa uobičajenom zaštitom od požara koji se pri izlaganju malom plamenu može zapaliti, sa niskom otpornošću na povećanje temperature. Kabal sa ovom klasom predviđa se za office i rezidencijalno kabliranje itd...

 

 

slika

 

 

NOVO- kabl CAT8.2 - nema dobre mreže bez dobrih kablova

 

Moderni IP servisi postavljaju sve složenije zahteve mrežama Strukturnog Kablovskog Sistema kako po pitanju prenosa tako i po pitanjima bezbednosti. Date prenos, VoIP, Video over IP, PoE, PoE+ itd.. u mnogome zavisi od kvaliteta kablova. Kabl kao deo pasive SKS treba da omogući, da ima rezerve, da makar 2-3 generacije aktivnih uređaja mogu "funkcionisati" preko njega, zato što nije uvek jednostavno a i nije ni jeftino menjati kablove koji ne mogu da zadovolje potrebe prenosa podataka diktiranog od strane aktivnih uređaja na tim linkovima. 

Investiranje u dobre brand name kablove, sa karakteristikama koje su proverene i sertifiovane od strane nezavisnih laboratorija (npr. 3P Test, GHMT, Delta ...), sa karakteristikama koje su u skladu sa najnovijim preporukama RATELA, je u celini gledano jeftinije, bolje i bezbednije

Najnovije u našoj ponudi ujedno i najmoćnije u pogledu karakteristika kabl Cat 8.2 S/FTP 2000 MHz AWG22. Primena u Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal), mrežama 25GBase-T i 40GBase-T preko 30m (u skladu sa IEEE 802.3bq: 10GBASE-T over Class-EA 100 m channel; 25GBASE-T over Class-FA 30 m channel; 40GBASE-T over Class-I 30 m channel). Vrhunske karakteristike u mrežama PoE  (u skladu sa IEEE 802.3af-2002: POE; IEEE 802.3at:IEEE 802.3bt; POE+)

Pogledajte našu ponudu kablova Cat5e, Cat6, Cat 6A, Cat 7, Cat 7A, Cat 8.2 detaljnije...

 

slika

 

 

moduli RJ45

 

Dobrim izborom modula RJ45 se obezbeđujete funkcionalnost i pouzdanost mreža strukturnih kablovskih sistema na duže staze. Moduli iz naše ponude, brenda Reichle DeMassari su pozlaćenih kontakata, jedinstvene konstrukcije izjedna (bez štampane pločice), tool free, 200 puta se mogu raskonektovati i konektovati sa instalacionih kablova, 2000 puta se se mogu ubaciti i izvući peč kablovi iz njih. 

Pored montiranja u R&M utičnice, peč panele i drugu opremu za razvod, moduli RJ45 Reichle DeMassari (Cat 6A ISO) uz Keystone adapter se mogu motirati i svuda gde se traži ovaj sistem kačenja modula.    

Pogledajte našu ponudu modula Cat 5e, Cat 6, Real 10 Cat 6, Cat 6A ISO.

 

slika

 

 

pogodno za kućne, office, industrijske i zgradne Strukturne Kablovske Sisteme

 

u našoj ponudi novi modul RJ45 švajcarskog proizvođača Reichle DeMassari, modul CAT 6A EL "easy lock". Ovaj modul je za primenu u strukturnim kablovskim sistemima zgrada, office kabliranju, LAN mrežama, home i industrijskom kabliranju za nazahtevnij prenos podataka, slike, glasa za 10Gigabit Ethernet (10GBASE-T) aplikacije do 500MHz klase EA. Karakteristike modula zadovoljavaju standarde ISO/IEC 11801, Ed.2.2 June 2011, EN50173-1: May 2011, TIA 568-C.2, IEC60603-7-51 (shielded) i 60603-7-41 (unshielded) i IEC 60512-27-100. Napravljen je od halogen free materijala, PoE i PoE+ kompatibilan i poseduje sertifikat 3P Test.

Modul CAT 6A EL vrhunskih karakteristika veoma se bzo, lako i jednostavno montira "easy lock",  sastoji se iz samo dva elementa, ne zahteva specijalnu obuku instalatera niti neki specijalni alat (tool fee). IDC tehnologija, zlatom presvučena oblast kontaktiranja garantuje dugu primenu ovog modula bez gubitaka perfomansi. Ovim novim CAT 6A EL modulom mogu se terminirati wall kablovi AWG 22-26 kao i licnasti AWG 22/7-26/7. Najbolje karakteristike linka i channela se dobijaju primenom ovog modula i instalacionih kablova i peč kablova CAT 6A proizvođača Reichle DeMassari .

Novi modul RJ45 CAT 6A EL moći će se ugrađivati kako u utičnice, peč panele itd.. koje proizvodi Reichle DeMassari tako u galanteriju i opremu drugih proizvođača zahvaljujući adapterima za IBM, Keyston, No.1, Snap-in način kačenja modula.

O ovim modulima pogledajte detaljnije...

 

slika

 

 

konektor FM45 za terminiranje kablova punog preseka

 

Već dugi niz godina Reichle DeMassari ima rešenje za pouzdano, brzo i jednostavno terminiranje date instalacionih kablova kako punog preseka tako i licbastih, tool-free FM45 konektorom (standard RJ45.) Ovim konektorom mogu se terminirati od U/UTP do S/FTP kablova punog preseka i licnastih, Cat5e, Cat6, Cat7, prečnika provodnika od AWG26 do AWG22. Ovi konektori su pogodni za 1 Gigabit Ethernet, model FM45 Cat. 5e, ili realni 10 Gigabit Ethernet, model FM45 Cat. 6A koji je nov u ponudi.

FM45 konektori u zavisnosti od kućišta mogu obezbeđivati zaštitu od IP20 do IP67 što im omogućava širok opseg industrijske, office i kućne primene. Npr. direktnim terminiranjem kablova mogu se povezivati teško pristupačne IP kamere, Access Pointi, gde se ostvaruje i ušteda jer manje novaca u pogledu cene koštanja materijala i rada zahteva terminiranje FM45 konektorom nego formiranje utičnog mesta gde pored modula RJ45, maski za prihvat modula, dozni itd.. treba predvideti i patch kablove.

IDC tehnologija u konektoru pored sigurne i pouzdane konekcije bez gubitaka omogućava po potrebi skidanje (raskonektovanje) i ponovno konektovanje ovim konektorom do 20 puta. Garantuje otpornost na vibracije

PoE i PoE+ (do 50W) kompatibilnost, ne greju se u radu.

O RJ45 konektorima iz palete FM45 detaljnije...

 

slika

 

 

instalacija modula RJ45 u utičnicu, uvod kabla pod 90°

 

Sve češće prilikom instalacija po kancelarijama, zgradama, industrijskim objektima zbog usklađivanja i uklapanja sa ostalom instalacijom, elektro galanterijom itd. oprema za SKS se suočava sa problemima u radu. Plitke utičnice, plitki i uzani razvodi na kojima treba montirati utično mesto modulom RJ45 gde se isti jedva smesti, uzrokuju lomljenje kabla kod utičnica, nedovoljan banding radijus a sve to uzrokuje gubitak perfomansi linka. To se posebno drastično manifestuje u mrežama 10GbE. Reichle DeMassari moduli RJ45 Cat5e, Real 10 Cat6 i Cat6A ISO konstrukcijski su rešeni tako da se bez gubitaka perfomansi mogu montirati i u takvim okolnostima jednostavnim zakretanjem za potreban ugao. Sve popularniji najnoviji modul RJ45 u ponudi R&M tzv. modul Cat6A EL da bi mogao odgovoriti uslovima tankih i plitkih razvoda "dobio" je dodatak čime mu se montažna dubina svodi na 4 cm a modul u odnosu na kabal stoji pod uglom od 90 stepeni. Nema lomljenja kabla, obezbeđen uvod bez gubitka transmisionih sposobnosti.

Pogledajte na stranici "Video uputstva" film br. 28

 

 

slika

 

 

prava alternativa splajsovanju

 

U našoj ponudi nalaze se optički "Field" SC i LC konektori sa kojima se BEZ SPLAJSOVANJA mogu terminirati sve vrste standardnih optičkih kablova breakout, mini-breakout, loose tube, bilo kakvog omotača prečnika pojedinačnog optičkog kabla od 1,4mm do 3mm. 250µm, (600µm-900µm), vlakna single modnih (ITU-T G652.D i G657 A1,A2,B2) ili multii modnih (OM4, OM3, OM2). Način terminiranja izuzetno pogodan za FTTH i FTTD aplikacije. Pogodno za terminiranje fiber optičkih kablova gde je zbog uslova teško splajsovati, za reparaciju zamenu neispravnih pigtailova unutar optičkih prespojnih panela itd..Za ovu vrstu terminiranja fiber optičkih kablova potrebno je samo nekoliko alata (cleaver i alat za skidanje omotača vlakana). Veoma laka i brza instalacija, manje od 1 minuta. Svojim izuzetnim karakteristikama čine pravu alternativu splajsovanju.

Ovi optički konektori se po potrebi mogu raskonektovati i ponovo konektovati do 5 puta bez gubitaka karakteristika.

O ovim konektorima pogledajte detaljnije...

Pogledajte preporučeni alat za terminiranje fiber kablova ovim konektorima detaljnije...

Pogledajte instalacioni film na stranici "Video uputstva"

 

slika

 

 

Novi 19" optički patch paneli Unirack2 i FibereasyRack2

 

Poštovani partneri obaveštavamo Vas da smo u mogućnosti da za vaše projekte ponudimo novu generaciju 19" optičkih peč panela proizvođača R&M tzv. UniRack2 i FibereasyRack2. Splice verzija optičkog panela tzv. UniRack2 dolazi kompletno ekipiran splice kasetama, adapterima, pigtailovima dok je breakout verzija, tj. verzija sa prihvat fabrički preterminisanih optičkih kablova, tzv. FibereasyRack2 opremljena adapterima na prednjoj ploči kao i elementima za lakše vođenje kablova unutar panela a sve prema zahtevu konkretnog projekta. UniRack2 svojom konstrukcijom donosi i prilično olakšan pristup i rad kod splajsovanja. Prostor ispod postolja na kome se nalaze splajs kasete služi za smeštaj rezerve kabla a samo postolje sa splajs kasetama u kome su smešteni pigtailovi i koje je integrisano sa prednjom pločom na kojoj su postavljeni adapteri u koje su "ubodeni" pigtailovi, može da se izvadi van klizne fioke panela dok se obavi splajsovanje sa kablom, može da se fiksira na fioci dok se smesti rezerva kabla a cela fioka panela kad se izvuče može da se postavi pod uglom od 10° u odnosu na panel i time olakšava sve ove manipulacije. Ova generacija 19" optičkih peč panela, u koju može da se terminira do 48 vlakana u 1U,  ima za 25% manju težinu i 10% manju montažnu dubinu od prethodne što donosi i nižu cenu koštanja po portu naravno ne na štetu kvaliteta. Kod traženja ponude pored broja i vrste vlakana optičkog kabla koje želite da terminirate (OS2,OS1, OM2,OM3,OM4) potrrebno je da se izjasnite u pogledu vrste konektora (SC, SC duplex, LC duplex, E-2000™, E-2000™Compact, ST, FC) a kod SingleMod optike potrebno je naglasiti da li je poliranje PC ili APC. Ukratko razne konfiguracije su moguće u skladu sa konkretnim zahtevom projekta.

Pogledajte instalacioni film na stranici "Video uputstva"

 

slika

 

 

nova linija 19" 1U 24 portnih Patch Panela jednostavna instalacija

 

U našu ponudi dodata je i nova PC linija 24 portnih 1U 19" Patch Panela. Nova PC linija peč panela donosi: montažnu debljinu panela od 80-100 mm što je oko 50% u odnosu na postojeća rešenja, High-tech plastiku u izradi panela čime je težina panela za 60% smanjena od dosadašnjih rešenja, manje troškove po portu za 16-35 % u zavisnosti od konfiguracije. Kod ovog peč panela montaža je veoma pregledna i laka, ranžiranje kabla jednostavno i čim modul RJ45 na kraju kabla "klikne" u okvir zaštita od izvlačenja se automatski aktivira. Novi 19" PC Peč paneli prihvataju RJ45 module (tip special) shielded/unshielded Cat5e, Cat6 i Real 10 Cat6 sa raporedom u dva reda kao i module Cat6A EL i Cat6A ISO sa rasporedom u jednom redu. Takođe podržani su svi nivoi zaštite konekcija razvijeni u R&M kao i novi R&MintelyPhy menađžer infrastrukture mreže

O ovoj ponudi detaljnije...

 

slika

 

 

patch kablovi njihov značaj

 

Jedna od značajnih komponenti za funkcionisanje sistema strukturnog razvoda a nažalost u praksi prilično potcenjena su patch kablovi. I ako su  direktna veza između fiksnog dela pasivnog razvoda (instalacionih kablova) i aktivne mrežne opreme svičeva, servera, često su šturo "opisani" u projektnoj dolumentaciji a ponekad ih i nema. Zaboravlja se da ništa ne vrede linkovi sposobni da propuste 10GB saobraća na dužinama od 90m i moćni i kvalitetni svičevi, serveri u rack ormanu ako su povezali i sa samo 0,5 m lošim patch kabom ili patch kablom niže kategorije. Najslabija komponenta određuje kategoriju celog sistema i limitira mu transmisione sposobnosti. Loša komponenta ili uzrokuje nepravilan rad sistema (gubitke paketa, usporenja itd...) ili jednostavno ne propušta nikakav saobraćaj. Ako se radi PoE, PoE+ ili najavljeni 4PPoE kroz sistem loša komponenta može da izazove i požar. Takve probleme mogu i uzrokuju baš peč kablovi a često se najmanje sumnja na njih.

Zaboravlja se da je standardima predviđeno i merenje "Channel-a", gde su pored instalcionog kabla i modula RJ45 obuhvaćeni i patch kablovi, čime se u krajnjem dobija koje klase ceo pasivni sistem koji nam se nalazi između aktivnih uređaja.

Reichle DeMassari veoma obraća pažnju na ovu komponentu sistema. IDC kontakt u konektoru patch kabla minimalizuje gubitke signala, dosta rezerve u prenosu signala  u odnosu na kategoriju za koju su deklarisani (za šta postoje sertifikati i atesti), dizajn i konstrukcija koji omogućavaju rukovanje u skučenom prostoru, gusto pakovanim panelima itd... su neke od osobina ovih patch kablova.

U ponudi su patch kablovi oklopljeni, neoklopljeni omotača PVC, LSFRZH, LSZH postojećih standardima definisanih kategorija

Pogledajte ponudu detaljnije...

 

slika

 

 

male, robusne i kompletno opremljene - optičke spojnice GSC

 

Našu ponudu optičkih spojnica proširili smo novim tipom tzv. GSC spojnice (Generic Splice Closure).  Ekonomično i pragmatično rešenje za male i srednje optičke mreže. Ove spojnice se isporučuju kompletne sa svim potrebnim instalacionim materijalom počev od termoskupljajućih bužira za uvod kablova u spojnicu do splice protektora. Srce spojnice čine modularni držač za odlganje i zaštitu rezerve kabla i jasno aranžirane splace kasete za smeštaj do 24 vlakana, koje su pristupačne i olakšavaju rad. Spojnica je izrađena od HD-PE plastike, kućište je robusno, UV otporno (stepen zaštite IP68) čime čini ovu spojnicu pogodnom kako za podzemnu tako i nadžemnu upotrebu. U zavisnosti od mesta montaže spojnice mogu se naručiti držači (nisu u kompletu sa spojnicom) za montažu na kablove, bandere, zidove itd... .Ove spojnice se nude u 3 veličine, prema max. broju optičkih vlakana koje mogu da prihvate. Po potrebi mogu biti opremljene ventilom za proveru pritiska i dodatkom za uzemljenje kablova.

Odličan odnos cene i kvaliteta, pogledajte ponudu GSC spojnica detaljnije...

 

 

slika

 

 

Voice panel

 

PBX sistemi bazirani na LAN-u dozvoljavaju da se ostvari inteligentna veza između PC-ja i telefona poznato kao CTI (Computer Telephony Integration).

Sastavni deo pasive ovih sistema, na kablovskoj strani, je svakako ovaj 1U 19" peč panel u kome se mogu smestiti do 5 modula sa maksimalno 10 portova RJ45 (ukupno do 50 portova RJ45 na 1U).

Ova koncepcija voice panela sa modulima na kojima se nalaze RJ45 portovi, nudi jednostavnu tool-free "easy look" instalaciju. IDC tehnologija garantuje vrlo kvalitetne kontakte. Na panelu se nalaze vođice za kablove, što sve ukupno olakšava rutiranje kablova i rad na ovom panelu.

O ovom panelu i modulima detaljnije...

 

slika

 

 

Visok kvalitet i perfomanse za budućnost - Allied Telesis aktivna mrežna oprema

 

Aktivna oprema brenda Allied Telesis je za najrazličitije primene u data mrežama, mrežama video nadzora, VoIP-a, multimedije itd.. Odlikuje se visokim kvalitetom i naprednim perfomansama. U ponudi ovog brenda se nalaze : Ethernet swichevi Layer 3,2, Unmaneged sa i bez PoE portova, Fast Ethernet, Gigabitni/10 Gigabitni, Stacable itd.., media konvertori, routers, wireless oprema, Network Interface Cards, SFP moduli itd.. Ponuda Allied Telesis obuhvata opremu pogodnu kako za SMB i Home primenu tako i za ispunjavanje vrlo komplikovanih  kompanijskih (Enterprise) zahteva. Ulaganje u ovu opremu se vraća kroz njeno eksploatisanje, zelene tehnologije izrade - minimalne potrošnje u radu, visoka efikasnost u radu, pouzdanost.

Uz registraciju proizvoda na sajtu Allied Telesisa dobija se 5 godišnja garancija, čime praktično dobijate kompletnu pokrivenost garancije na ispravan rad proizvoda sa njegovim projektovanim tehnološkim vekom.

Obaveštavamo Vas da smo od 2015 u statusu Allied Telesis Certified Partnet 2- Star.

O našoj ponudi aktivne oprema brenda Allied Telesis detaljnije...

 

slika

 

 

držač modula za DIN šinu

 

ovaj adapter DRM45 je specijalno dizajniran da obezbedi pogodnu integraciju prenosa podataka u 35mm DIN TH šinski standard. Univerzalna primenljivost, ušteda prostora i jednostavna montaža je ono što nudi ovaj adapter. U ovaj adapter mogu se jednostavno montirati moduli RJ45 svih kategorija iz ponude Reichle DeMassari, kao i odgovarajući fiber adapteri SC-RJ i E2000.

Sve ovo ga čini pogodnim za industrijsku primenu i građenje industrijskih mreža prenosa, svuda gde postoje DIN šine

O ovom adapteru DRM45 detaljnije... a možete i na našoj stranici video uputstva da pogledate kako se montira 

 

 

 

linija

Copyright © NET 018    •    Pravila korišćenja    •    Vrh strane  

 

 

 

 

 

 

 

net 018, net018, niš, Reichle DeMassari Serbia, ZOK, Fiber moduli, RJ45 moduli, RJ 45 konektori, peč kablovi, peč paneli, patch cord, patch paneli, oprema za strukturni kablovski sistem, r&m, Reichle & De-Massari, allied telesys, simon connect, ZPAS, AEG, kablovi CAT5e, CAT6, CAT7, fiber optički kablovi, OS1,OS2, OM4, OM3, OM2, OM1,računarske, mreže, mrežna, računari, kablovi, instalacije

 

NET 018 (NIŠ): Oprema za strukturni kablovski razvod, Telekomunikaciona oprema, IT oprema . Nudimo opremu vrhunskog kvaliteta, renomiranih svetskih proizvođača. Pasivna komunikaciona oprema, aktivna komunikaciona oprema, elektroinstalaciona oprema. Reichle & De-Massari, Allied Telesis, Conteg, ZPAS, KDS, Telsey, Simon Connect, itd