net018.co.rs

 

NET 018    •    tel: 018 595 588, 062 272 177, 069 272 1770    •    mail: office@net018.co.rs    LinkedIn 

 

  Home        Podaci      @ kontakt          Pretraživanje         B2B portal     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

 

slika

 

 

PoE mrežama -parametrima za njihovo planiranje i projektovanje

 

PoE predstavljen pre 15 godina priprema se za sledeći korak definisan standardom IEEE 802.3bt. Napajanje krajnjih PoE uređaja sa sadašnjih 13 ili 22W biće povećano najmanje na 55W pa do čak 100W, što znači da će morati da se sve 4 parice u mrežnom kablu koriste za PoE. Otuda i naziv 4-pair Power over Ethernet (4PPoE). Strukturni Kablovski Sistem prema tome neće biti korišćen samo za transport podataka na Ethernet brzini 10Gigabits, već će mnogi moćni IP uređaji kao što su IP kamere, monitori, wireless access points, point of sale terminali, LED panoi, razni senzori i kontrolni sistemi moći da budu napajani daljinski preko lokalne mreže, bez dodatnih napojnih kablova i strukture koja ide uz to. Uz sadašnji PoE, PoE+ kao i budući 4PPoE idu i neke negativne nuspojave čije efekte treba amortizovati. Zbog PoE-a značajno je veća struja koja protiče kroz parice date kabla (za 4PPoE očekivano od 650-1110mA po parici), što izaziva veće grejanje u kablu kao i u snopovima kablova, što vrlo negativno utiče na pad i gubitke u prenosu podataka kao i na to da bitno skraćuju radni vek kabla. Drugi negativni efekat je oštećivanje kontakata na modulima i konektorima RJ45, usled pojave varnica ako se konektuje i diskonektuje na živo ili ako su ti kontakti loši usled loše konstrukcije samih modula i konektora RJ45, što u najblažem slučaju rezultuje čestom zamenom ove opreme. Nuspojava grejanje u kablu može biti amortizovana pre svega izborom dobrog i kvalitetnog date kabla čiji su provodnici većeg prečnika, skraćivanjem dužine permanent linka, vođenjem kabla u manjim snopovima itd... Nuspojava varnice na kontaktima se može amortizovati pre svega postavljanjem kvalitetnih modula i konektora RJ45. Loše isprojektovana mreža PoE kao i postavljanje opreme lošeg kvaliteta u krajnjem mogu izazvati posledice koje utiču na bezbednost ljudi pre svega požar. Proizvođač Raichle DeMassari, čiji proizvodi svojim karakteristikama su u stanju da zadovolje ponekad i strožije uslove nego što standardi zahtevaju, je razvio za upotrebu jednostavan "alat"  koji može olakšati projektovanje, planiranje kao i izbor opreme dobre i pouzdane PoE mreže. Ovaj PoE kalkulator sa pratećom dokumentacijom rado ćemo Vam proslediti na zahtev.

 

slika

 

 

modulima RJ45, perfomanse u skladu sa standardima

 

Moderni IP servisi postavljaju sve složenije zahteve pred "bakarne" mreže Strukturnog Kablovskog Sistema kako po pitanju brzine i količine prenosa tako i po pitanjima bezbednosti. Date prenos, VoIP, Video over IP, PoE, PoE+ itd.. zavisi, pored kabla kao osnove svega, i od kvaliteta i osobina modula RJ45 kao komponente bez koga prosto mreže SKS-a nema. Da bi se napravila neka regulativa i moglo zaključiti da li nešto odgovara ili neodgovara , mreže SKS-a tj. njihove komponente a tim i moduli RJ45 se moraju proizvoditi u skladu sa važećim standardima (međunarodnim, evropskim, američkim). Ti standardi se kroz svoje revizije i dopune stalno nadograđuju, uvode se novi i samo vrhunski proizvođači mogu praviti opremu u skladu sa zahtevima propisanim važećim standardima.

Reichle DeMassari je jedan od proizvođača koji ne samo da prati te najnovije standardne već je proizvođač koji podiže lestvicu i postavlja nove standarde u ovoj oblasti. Na slici pored imate prikazane sve module RJ45 iz ponude Reichle DeMassari i odnos njihovih perfomansi sa standardima koji definišu kategoriju, klasu modula RJ45. Sa slike se može videti da npr. najnoviji modul u ponudi, modul Cat6A Easy Lock prevazilati zahteve klase EA a da modul Cat6A ISO ne samo da zadovoljava trenutno važeće najviše standarde već je spreman i za standade sledeće generacije u pogledu kategorije i klase,


 

slika

 

 

izboru kabla, nema dobre mreže bez dobrih kablova

 

Moderni IP servisi postavljaju sve složenije zahteve mrežama Strukturnog Kablovskog Sistema kako po pitanju prenosa tako i po pitanjima bezbednosti. Date prenos, VoIP, Video over IP, PoE, PoE+ itd.. u mnogome zavisi od kvaliteta kablova. Neki i kažu "kabl je mreža". Prosto, nema dobre mreže SKS bez dobrog kabla. U mrežama SKS najteže a i naskuplje je zameniti kabl, a to je obično poslednja stvar na koju se posumlja da pravi probleme a prva se postavlja. Problemi mogu biti od neadekvatnog, lošeg prenosa podataka pa do ozbijnih problema koji ugrožavaju bezbednost ljudi i objekata zbog mogućnosti pojave požara. Npr. kabl preko koga ide PoE ili PoE+ prosto mora biti bakrni punog preseka (preporuka : debljina provodnika AWG 23) i spoljnjeg omotača LSZHFR, čime se dobijaju najbolje prenosne karakteristike i bezbednost.

Kabl kao deo pasive SKS treba da omogući, da ima rezerve, da makar 2-3 generacije aktivnih uređaja mogu "funkcionisati" preko njega, zato što nije uvek jednostavno a i nije ni jeftino menjati kablove koji ne mogu da zadovolje potrebe prenosa podataka diktiranog od strane aktivnih uređaja na tim linkovima. Takođe se ne uštedi postavljanjem kablova koji nemaju foliju ili šild tamo gde su uticaji EMS prisutni.

Investiranje u dobre brand name kablove, sa karakteristikama koje su proverene i sertifiovane od strane nezavisnih laboratorija (npr. 3P Test, GHMT, Delta ...), sa karakteristikama koje su u skladu sa najnovijim preporukama RATELA, je u celini gledano jeftinije, bolje i bezbednije i ako su ovi kablovi u startu bitno skuplji od raznih no name kablova koji nekad čak nisu ni bakarni. Razlika je upravo u ceni tog no name kabla koga kad počne da pravi probleme (a počne vrlo brzo), morate "izvući" i baciti a ponovo kupiti i instalirati kabl koji radi kako treba, ai ti radovi oko deinstaliranja i ponovnog instaliranja kabla naravno koštaju.

Pogledajte našu ponudu kablova Cat5e, Cat6, Cat 6A, Cat 7, Cat 7A detaljnije...

 

slika

 

 

najmoćnijem modulu RJ45 u bakrnom kabliranju, Cat. 6A ISO

 

Multimedijalna komunikacija, sve popularniji cloud computing, virtuelizacija, softverski servisi, daljinske video i sigurnosne aplikacije - sve ovo zahteva brzi, visoko frekventni prenos podataka koji se može ostvariti jedino preko stabilne broadband infrastrukture vrlo visokih performansi. 

Radi zadovoljenja ovih visokih zahteva a u cilju nalaženja efikasnih i u isto vreme ekonomičnih rešenja, a s obzirom na rasprostranjenost i univerzalnost RJ45 formata, Reichle DeMassari je ponudio module Cat. 6A ISO. Ovi moduli zadovoljavaju najnovije standarde u bakarnom kabliranju, mogu zadovoljiti sve zahteve 10 Gigabit Etherneta i šire.

S obzirom da su standardnog RJ45 formata apsolutno se mogu primenjivati i ugrađivati u postojeću opremu koja nosi module RJ45, tipa peč paneli, utičnice, mozaik utičnice itd..

O ovom modulu detaljnije...

 

slika

 

 

terminiranju kabla punog preseka, ne krimpujte

 

Spoj na kablu punog preseka koji izrađujete ručno krimp klještima i jeftinim konektorima za tu namenu, tz. krimpovanjem, jedan je od najčešćih uzroka otkaza linija ma koliko Vi bili vešti u izradi tog spoja. Npr. želite pouzdan sistem video nadzpra, uložili ste novac u kvalitetne IP kamere, svičeve, računare, kvalitetne kablove koji se pružaju između tih aktivnih komponenti a spojeve izrađujete krimpovanjem, klještima, ceo sistem je automatski oslabljen i postao nepouzdan, da li ste time uštedeli? Ne sigurno, ostatak investicije u skupe komponente je time bez smisla

Za pouzdano, brzo i jednostavno konektovanje kablova punog preseka - wall kablova u ponudi Reichle DeMassarija postoji tool-free RJ45 konektor.

Širok opseg office i kućne primene primene, konektovanje IP kamera, aktivnih uređaja , VoIP telefona, AP, rutera, svičeva , itd... .

Sigurna konekcija bez gubitaka, pouzdana čvrsta konstrukcija, visok švajcarski kvalitet. Mogućnost terminacije kablova U/UTP i S/FTP prečnika do 8 mm, punog preseka i licnastog (AWG 26-23), IDC tehnika brzog kontaktiranja omogućava po potrebi skidanje (raskonektovanje) i ponovno konektovanje ovim konektorom

O ovom konektoru i ostalim RJ45 konektorima iz palete FM45 detaljnije...

 

slika

 

 

spajanju, nastavljanju, premeštanju kablova Cat 6/s kablovskom spojnicom

 

EasyLock Cable Coupler Cat 6/s, kablovska spojnica pogodna je za spajanje kablva Cat 6/s, za frekvencije prenosa do 250 MHz.

Zadovoljava standarde ISO/IEC 11801, EN 50173 i TIA/EIA 568B. Kompletna zaštita spoja od EMS

Jednostavno tool free spajanje kablova punog preseka (wall) AWG 22-30 ili licnastog kabla AWG 24/7-26/7.

Najbolje prenosne karakteristike s kablovima R&Mfreenet Cat 6. 

Primenom ove spojnice veoma lako možete menjati, proširivati, produžavati Vaš kablovski sistem Cat 6 uz priličnu uštedu novca

O ovoj kablovskoj spojnici detaljnije...

 

slika

 

 

dugoročnosti ICT investicija

 

jedan dobro isprojektovan strukturni kablovski sistem mora na duže vreme podržati servise - usluge tipa : lokalna računarska mreža, govorne komunikacije, mreža RF terminala, audio vizuelne sisteme, video konferencije, sigurnosne sisteme, sisteme pametnih zgrada itd.. Povećanje brzina u LAN-u je svakodnevno, multimedijalni sadržaji već se mere terabajtima (TbE), pojavljuju se sve zahtevniji softveri koji se izvršavaju na sve bržim mašinama, sve je brža i aktivna mrežna oprema i to sve iziskuje neprestana ulaganja.

A sve to stoji na strukturnom kablovskom sistemu. Njegov tehnološki vek u jednoj ICT investiciji treba da je najduži i troškovno najmanje iznosi. Vrlo je skup ako se mora nanovo raditi ili dorađivati. Loše izvedeno kabliranje najčešći je uzrok problema i kvarova u mreži. Ulaganje u dobar projekat koji uvažava najnovije standarde i dostignuća iz ove oblasti, ulaganje u  kvalitetnu opremu strukturng kablovskog razvoda proverenih i renomiranih proizvođača jedino Vam garantuju dugoročnost celokupne ICT investicije.

Ukratko grafikon jasno pokazuje da štednja na ulaganje u kabliranje je štednja na pogrešnom mestu

 

 

 

linija

Copyright © NET 018    •    Pravila korišćenja    •    Vrh strane  

 

 

 

 

 

 

 

net, 018, net018, niš, nis, srbija, serbia, RJ45 moduli, RJ45 konektori, reichle, massari, masari, r&m, Reichle & De-Massari, netgear, eaton, allied telesys, simon, connect, konekt, simonconnect, simonkonekt, elektroinstalaciona, uređaji, uređaji, prodaja, elektro, komunikaciona, pasivna, aktivna, oprema, računarske, mreže, mrežna, računari, kablovi, instalacije

 

NET 018 (NIŠ): Elektro-komunikaciona oprema i oprema za računarske mreže. Nudimo opremu vrhunskog kvaliteta, renomiranih svetskih proizvođača, po povoljnim cenama. Pasivna komunikaciona oprema, aktivna komunikaciona oprema, elektroinstalaciona oprema. Reichle & De-Massari, Netgear, Eaton, Allied Telesis, Panduit, Teldor, Conteg, Canovate, Maxline, Linksys, Telsey, Simon Connect, Univolt